MicrosoftTeams-image (357)

Our History

ABOUT US

สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (D-Tech)  เป็นสมาคมที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย  ส่งเสริมการเพิ่มภูมิความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  ช่วยให้การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างมีประโยชน์  ให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอก ในรูปแบบข่าวสาร  การวิจัย  และสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กับสมาชิก  นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

The Digital Technology Knowledge Network Association (D-Tech) is an association that is a source of Modern Knowledge. We promote the increase of knowledge and use of technology wisely. We have created a network of experts in various branches. It helps members and others to learn both technologies and use digital media in news, research, and learning materials. Support members to use digital technology to develop and improve society and the environment for maximum benefits.

THE BEGINNING

 จากเจตนาที่เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต เมื่อปี 1997 คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่อยากให้คนไทยได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมไม่แพ้ประเทศอื่นๆ จึงได้ร่วมก่อตั้ง East Internet KSC ให้บริการแก่ประชาชนเป็นรายแรกๆ ในภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) หากแต่ในเวลานั้นความเข้าใจและประโยชน์สำคัญยังไม่มากนักในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีความกังวลใจ หากล่าช้าเกินไป จึงได้หาทุนเพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์ เผื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต รวมกว่า 10 รายการ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายของผู้ประกาศในเจตนาเดียวกัน จนมาถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

INNOVATION FOR THE FUTURE

การสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ถือว่าเป็นความท้าทายที่จำเป็น  Cyber Radio (สถานีแรก) , Mobile2Tv ( sms to TV ) , Me System (ระบบประเมินคุณภาพสื่อ) เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ให้คนไทย  เพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกสู่การเปลี่ยนแปลงโดยถือว่า Disruptive Technology ของคนไทย โดยได้ดำเนินการทั้งหมดนี้ในรัฐบาลไทยหลายสมัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย และนายกสมาคม สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2010)  

ปัจจุบันเป็นสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งนี้

OUR FUTURE TOGETHER

เราต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีนั้น เร็ว และล้ำจนบางครั้งเราถูกเทคโนโลยีใช้เรามากกว่าที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  วันนี้เรารู้ เราเห็น และตอบได้ไหมว่า สิ่งนั้นคืออะไร ที่ทำให้เรากำลังลดความเป็น มนุษยธรรม และความศิวิไลซ์ของเรา 

การรู้เท่าทันและการสร้างเครือข่าย บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ กับตัวเรา ครอบครัว สังคม ประเทศ และ โลกใบนี้ หรือแม้แต่อีกดาวเคราะห์ที่มนุษย์เราจะไปอยู่  ก็จะมาจากเรา มนุษย์ ร่วมรู้การใช้ Digital Technology อย่างมีประโยชน์