TEP X OllO Asia Techland 2023
สมาคม Dtech ขึ้นเวที 0110 ดันมาตรฐาน พลเมืองดิจิทัลของไทยให้เท่าระดับโลก
Click Here
TEP X OllO Asia Techland 2023
สมาคม Dtech ขึ้นเวที 0110 ดันมาตรฐาน พลเมืองดิจิทัลของไทยให้เท่าระดับโลก
Click Here
TEP X OllO Asia Techland 2023
สมาคม Dtech ขึ้นเวที 0110 ดันมาตรฐาน พลเมืองดิจิทัลของไทยให้เท่าระดับโลก
Click Here
TEP X OllO Asia Techland 2023
สมาคม Dtech ขึ้นเวที 0110 ดันมาตรฐาน พลเมืองดิจิทัลของไทยให้เท่าระดับโลก
Click Here
Previous slide
Next slide
สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech Association) 

โชว์โปรเจ็กต์ Digital Vaccine powered by DQ ในงาน TEP X OllO Asia Techland 2023 เพื่อสร้างมาตรฐานระดับโลกให้กับคนไทยในการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) ที่มีคุณภาพ

 

สยามพารากอนฮอลล์, [26 พฤษภาคม 2566] – เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech Association), ผู้ริเริ่มโครงการ Digital Vaccine powered by DQ, เข้าร่วมงาน TEPx0110 Asia Techland ที่จัดขึ้นที่พารากอนฮอล์ ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566

ในงานนี้ สมาคม DTech ได้นำเสนอโครงการ Digital Vaccine powered by DQ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระดับโลก โดยคุณจอห์น รัตนเวโรจน์ และคุณจัสติน รัตนเวโรจน์ ได้ขึ้นพูดบนเวทีในหัวข้อ Safeguard your family “Digital Vaccine’s” Global standard 

 

ในการบรรยายนี้ คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการสร้างมาตรฐานที่ช่วยให้ผู้คนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี โดยเน้นไปที่การปกป้องครอบครัวและสร้างสุขภาพดิจิทัลที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ สมาคม DTech ยังได้นำเสนอโครงการ Digital Vaccine powered by DQ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นไปที่ 8 แกนหลักภายใต้มาตรฐาน DQ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก และยังได้นำผลงานที่ได้ทำไว้กับโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้นการร่วมมือและการแพร่กระจายแนวคิดเกี่ยวกับวัคซีนทางดิจิทัล ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและช่วยปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือครอบครัวของเราได้มานำเสนอจนเป็นที่สนใจกับผู้ที่มาเยี่ยมชมในงานเป็นอย่างมาก

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและแข็งแกร่ง และโครงการ Digital Vaccine powered by DQ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานนี้ โดยเราจะสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการใช้วัคซีนดิจิทัลเพื่อปกป้องครอบครัวและสร้างสุขภาพดิจิทัลที่แข็งแกร่ง” กล่าว คุณจัสติน รัตนเวโรจน์สมาคม DTech จะดำเนินการพัฒนาและขยายตัวเพื่อให้โครงการ Digital Vaccine powered by DQ สามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องครอบครัวของทุกคน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม DTech และโครงการ Digital Vaccine powered by DQ

กรุณาติดต่อ:
นิลุบล หนูมงคล (ผู้ช่วยประธานสมาคม) 081-9102776
Nilubon@DTech.or.th