MicrosoftTeams-image (357)

ชวนผู้มีใจอนุรักษ์ มาร่วมร้องเพลงในวัน World Ocean Day (8 June)

ชวนผู้มีใจอนุรักษ์ มาร่วมร้องเพลงในวัน World Ocean Day (8 June)สมาคม D-Tech สร้างเครือข่ายพลเมืองดิจิทัล และใช้เทคโนโลยี เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม SOE (Sounds of earth) สุนทรีย์นุรักษ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นท้องทะเล ป่าเขา หรือพลังงานรูปแบบใหม่ โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Oceans For All Foundations และกลุ่ม Green Hearts Phuket เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันสร้างความยั่งยืนของการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และในอนาคตสมาคม D-Tech มุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ วันนี้เดินทางมาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ แล้วเราจะทำงานกันต่อ ในวันที่ 8 นี้ จะเป็นวันเกิดของมหาสมุทรของเรา คือ World Ocean Day เราจะมีการจัดงานบริเวณหาด Kata Beach เชิญชวนทุกคนมาร้องเพลงริมหาด ถ้าคุณเป็นผู้ทีสนใจ และมีใจอนุรักษ์ มาร่วมขับเสียงเพลงและเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์และตระหนักถึงผลกระทบต่อทะเลและสัตว์ทะเล ไปด้วยกัน
.

และเราจะมาร่วมสัญญากับโลก สัญญากับมหาสมุทรว่าเราจะปกป้องพิทักษ์ดูแลทะเลอันดามันด้วยกัน Be there to PROMISE together. มาร่วมสัญญาเพื่อทะเลของเรากันครับ
.

📍 Near Main Entrance Club Med, Kata Beach
📅 8 June 2022 ⏰ 5 P.M.

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร้องเพลง: http://m.me/Soundsofearth.Official
*การเข้าร่วมร้องเพลงกับ Sounds of Earth สามารถเข้าคิวและเลือกเพลงที่จะร้องกับทาง Sounds of Earth ได้ที่บริเวณงาน
*1 ท่าน ร้องได้ไม่เกิน 2 เพลง
*ไม่จำเป็นต้องร้องจนจบทั้งเพลง

The D-Tech Association, leaders in media content, activities, and knowledge of digital technology. Under the SOE (Sounds of Earth) activities, aesthetic conservation gives importance to the environment, whether it is the sea, forests, mountains, or renewable energy through technology. Recently we have partnered up with Oceans For All Foundations and Green Hearts Phuket to be a force that pushes the sustainability of the Thai marine conservation passion. In the foreseeable future, the D-Tech Association will also expand the network to other agencies, organizations, and private sectors to join and contribute to the sustainability of nature and the environment throughout the country. On the 8th of June, it is the Ocean’s “Birthday” Which is the World Ocean Day, where we will have an event at Kata Beach. We would like to invite everyone to come and join our joinable concert where artists and singers and invited to come to join and be a part of it, even you can join! If you have a conservative mind then lets come together and be a voice to campaign about the awareness and impact that we should have on the sea and the marine life altogether.
.
Let’s come together and make a promise to the world, A promise where we will protect the ocean and the Andaman sea together.
.
📍 Near Main Entrance Club Med, Kata Beach
📅 8 June 2022 ⏰ 5 P.M.

#SOE#Soundsofearth#natural#WorldOceanDay#30×30#OceanClimateAction#oceansforall#Phuket#Johnnuvo#ปักธงลงใต้#ไทยเที่ยวไทย#Greenheartsphuket

เก็บท้องฟ้าเบื้องบน ไว้ให้เป็นเหมือนเก่า เก็บภูเขาเรียงราย ไว้ให้จรดฟ้าคราม
.
Sounds of Earth ร่วมฉลองวัน World Ocean Day ด้วยกิจกรรม “Fulfilling Our PROMISE Together with Sounds Of Phuket คำมั่นสัญญาด้วยเสียงเพลง” ร่วมกับ Oceans For All Foundations และกลุ่ม Green Hearts Phuket พวกเราจะมีการจัดงานบริเวณหาด Kata Beach และอยากเชิญชวนทุกคนมาร้องเพลงริมหาด หากคุณเป็นผู้ทีสนใจ และมีใจอนุรักษ์ มาร่วมขับเสียงเพลงและเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์และตระหนักถึงผลกระทบต่อทะเลและสัตว์ทะเลไปด้วยกันครับ
.
และเราจะมาร่วมสัญญากับโลก สัญญากับมหาสมุทรว่าเราจะปกป้องพิทักษ์ดูแลทะเลอันดามันด้วยกัน Be there to PROMISE together. มาร่วมสัญญาเพื่อทะเลของเรากันครับ มากันเยอะๆ นะครับ
.
📍 Near Main Entrance Club Med, Kata Beach
📅 8 June 2022
⏰ 5 P.M.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร้องเพลง: http://m.me/Soundsofearth.Official
*การเข้าร่วมร้องเพลงกับ Sounds of Earth สามารถเข้าคิวและเลือกเพลงที่จะร้องกับทาง Sounds of Earth ได้ที่บริเวณงาน
*1 ท่าน ร้องได้ไม่เกิน 2 เพลง
*ไม่จำเป็นต้องร้องจนจบทั้งเพลง
.
Sounds of Earth is celebrating World Ocean Day with our activity “Fulfilling our Promise Together with Sounds of Phuket” A musical promise in collaboration with Oceans For All Foundation and Green Hearts Phuket. The event will be at Kata beach and we would like to invite everyone to come and sing with us if you have a conservation mindset then let’s come together and be a voice to campaign about the awareness and impact that we should have on the sea and the marine life altogether.
.
Let’s come together and make a promise to the world, A promise where we will protect the ocean and the Andaman sea together.
.
For more information: http://m.me/Soundsofearth.Official
*You can queue up for your spot at the event
*2 Songs per Person
*You don’t have to finish the entire song
#SOE #Soundsofearth #natural #WorldOceanDay #30×30 #OceanClimateAction #oceansforall #Phuket #Johnnuvo #ปักธงลงใต้ #ไทยเที่ยวไทย #Greenheartsphuket