MicrosoftTeams-image (357)
Thailand Tourism Congress 2022
ภาพบรรยากาศงานที่ทาง Sounds of Earth เข้าร่วมในนามสมาคม D-Tech
July 15, 2022

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Tourism Congress 2022 ที่ทาง Sounds of Earth เข้าร่วมในนามสมาคม D-Tech ตัวแทนของกลุ่ม Thailand Tourism Sustainable Roadmap ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอยุทธศาสตร์สำคัญและแนวทาง เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565  ที่โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพเชิญภาครัฐ เอกชนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา กรรมการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลกครับ

#SOE #SoundsOfEarth #Dtech #TTC2022 #Phuket #ภูเก็ต