MicrosoftTeams-image (357)
  • ภาพบรรยากาศงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ที่คุณจอห์นขึ้นไปร่วมพูดคุยบนเวที ในหัวข้อ “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” พบสมุนไพรอาเซียน นวัตกรรมจาก กัญชา ยา อาหาร สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจ นวดไทย มรดกภูมิปัญญาไทยที่โลกยกย่อง จัดยิ่งใหญ่อย่างปลอดภัย
🚙 ณ ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพ็คเมืองทองธานี
📅 เมื่อวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565
 
อีกหนึ่งทางเลือกแบบครบวงจรของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เปิดสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย เดินหน้าเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ระดับนานาชาติ โดยเปิดให้บริการนักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการงานวิจัยคลินิกทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งให้บริการพิพิธภัณฑ์พืช อ้างอิงงานวิจัยพรรณไม้ที่ใช้ทางการแพทย์แผนไทย กว่า 6,000 ชนิด หวังเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยระดับนานาชาติ ที่ได้รับการรับรอง TTM จากสมาคมอนุกรมวิธานพืชนานาชาติสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางการแพทย์แผนไทยสมุนไพร ยึดหลักความปลอดภัย ความมีประสิทธิผล และความสม่ำเสมอในตัวผลิตภัณฑ์ และมุ่งให้พิพิธภัณฑ์พืชเป็นต้นทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ สำนักงานวิจัยดำเนินการครบวงจรทั้งการพิสูจน์พืชสมุนไพร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร การศึกษาวิจัยในคน อีกทั้งการเข้ารับบริการเข้ารับการรักษาได้อย่างละเอียดและได้รับคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง เพื่อให้สามารถรองรับและเป็นอีกทางเลือกของคนในประเทศและต่างประเทศได้นั่นเองครับ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่: https://www.facebook.com/Thai.Traditional.Medicine.Herbarium
เวลาทำการ : วันจันทร์   - วันอาทิตย์ หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 07.00 – 15.30 น.
โทร : 02-2243261

#lighthouse #lighthousefamily #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กรมการแพทย์แผนไทย #การแพทย์ทางเลือก