สมาคม D-Tech เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 คืองานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (“Sufficiency for Sustainability”) อันเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ร่วมกันสานต่อพระราชดำริให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals – SDG) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้
.
ในงานนี้เองยังมีพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก จาก 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหากรรมด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ SX 2022 นอกจากนี้ งาน SX2022 ยังเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) ซึ่งยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลาง โดยเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะเชื่อมโยงกลับสู่ภาคธุรกิจ
.
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวบรวมบริษัทชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า 100 แห่งมาร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กรธุรกิจกว่า 150 รายที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติบนเวทีเสวนา เพื่อให้ความรู้ ความเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเทรนด์นวัตกรรม เทคโนโลโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านนิทรรศการ เวทีสัมมนา/เสวนา ตลอดจนหลากหลายกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย หากท่านใดสนใจไปร่วมงานสามารถร่วมงานตามบูธที่แบ่งเป็น 7 โซนหลักได้ สามารถเดินทางไปได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
.
มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน!
SUSTAINABILITY EXPO 2022
SX2022 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD 🌳
สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า
📆 ภาพเมื่อวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65
📌 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
🌐 www.sustainabilityexpo.com
.
#DTECH #Techknownow #Lighthouse #digitalvaccine #SOE #SX2022 #GoodBalance #BetterWorld #BetterMe #BetterLiving #BetterCommunity #SustainabilityExpo #SustainabilityExpo2022 #Sustainability #สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า #FrasersProperty #GC #SCG #ThaiBev #ThaiUnion #SXfoodFestival