MicrosoftTeams-image (357)

กรณีที่คลื่นซัดคราบน้ำมันจำนวน 3 ตันเศษที่ถูกซัดเข้าฝั่ง ที่ต้องสงสัยว่ามาจากเรือที่ลักลอบปล่อยนํ้ามัน ถูกเจ้าหน้าที่นำออกจากอุทยานแห่งชาติสิรินันท์และเกาะราชาใหญ่ จังหวั ภูเก็ต อย่างเร็วที่สุด

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้หารือร่วมกับ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานสถานการณ์คราบน้ำมันในภูเก็ตโดยภาพรวม และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ได้หารือกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อทำความสะอาด

เจ้าหน้าทหารเรือกองทัพเรือภาค3 เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการจัดเก็บและทำความสะอาด หาดไม้ขาว ระยะทางประมาณ 5.42 กม. หาดในยาง ระยะทางประมาณ 3.66 กม. หาดในทอนระยะทางประมาณ 1 กม. หาดลายัน ระยะทางประมาณ 1 กม. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเก็บ คราบน้ำมันสีดำตั้งแต่วันที่ 4-5 ส.ค.ที่ผ่านมา และดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ

นางสาวพรศรี กล่าวว่า มีการจัดการ คราบน้ำมัน ประมาณ 2 ตันที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และ 1 ตันที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต สิ่งที่มีความกังวลคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในส่วนของปะการัง ตั้งแต่จังหวัดพังงามาจนถึงภูเก็ต ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 4 พันกว่าไร่

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ Digital Intelligence (DQ) >> https://dtech.or.th/dq

นางพรศรี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นที่ทะเลและสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการการรั่วไหลของคราบนํ้ามัน และทางการกำลังกำจัดคราบนํ้ามัน เพื่อป้องกันไม่ให้มันไหลลงไปในทรายและทำอันตรายต่อสัตว์นํ้าจำพวกมีเปลือกอย่างเช่น พวกหอย และมีเต่าทะเลจำนวน 4 ตัวเสียชีวิตและเมื่อผ่าพบว่ามีนํ้ามันอยู่ในท้องของมันเป็นจำนวนมาก

คราบนํ้ามัน, ภูเก็ต, ชายฝั่ง, เต่าทะเล, ปะการัง

นอกจากนี้ ทางการยังเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำและเล่นน้ำทะเลบนชายหาดที่มีการปนเปื้อน ถ้าพบเจอขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบคราบน้ำมัน หน่วยงานได้ดำเนินการจำลองกระแสน้ำทะเลและความเร็วลมในช่วง 10 วันที่ผ่านมา เพื่อระบุแหล่งที่มาของน้ำมันลื่น ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการรั่วไหลอาจเกิดขึ้นประมาณ 80-90 ไมล์ทะเลทางตะวันตกของ ภูเก็ต จนซัดมายังแถบตะวันออก

นางสาวพรศรี กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ในการระบุเรือที่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลโดยใช้ข้อมูลการเดินเรือที่รวบรวมโดยกรมเจ้าท่า และผ่านระบบ VTS เจอเรือต้องสงสัยอยู่ 80 ลำ เรือสินค้า 62 ลำ และเรือแทงเกอร์อีก 18 ลำ และเรือทักซัพพลายอีก 1 ลำ

ส่วนชายหาดฝั่งป่าตองนั้นมีนักท่องเที่ยวบางตาเนื่องจากพายุ และข่าวการปล่อยคราบนํ้ามันที่ถูกลักลอบปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน และยังหาสาเหตุของเรือต้นเหตุไม่ได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็นการทิ้งนอกราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้

โดย คราบน้ำมัน หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการระเหยของน้ำมันบนพื้นผิวของน้ำ โดยทั่วไปแล้วเป็นผลมาจากการปล่อยน้ำมันละลายออกมาจากเครื่องยนต์หรือการรั่วของน้ำมันจากการจัดเก็บหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำมันสามารถทำให้น้ำมีความเป็นพิษ ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

การรักษาคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นในน้ำมีความสำคัญเพื่อให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและน้ำในสภาพที่สะอาดได้ โดยมักใช้วิธีการที่เหมาะสมเช่นการใช้สารช่วยละลายน้ำมันหรือการใช้เครื่องมือพิเศษในการเก็บรวบรวมคราบน้ำมันออกจากพื้นผิวของน้ำ

คราบน้ำมันแปรสภาพหมายถึงการเกิดคราบหรือหนังสือน้ำมันบนพื้นผิวของน้ำหรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการรั่วของน้ำมันหรือสารน้ำมันจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การรั่วของน้ำมันจากเรือที่ระบายมันหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำมันที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการคราบน้ำมันแปรสภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำในพื้นที่นั้น ๆ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่นการใช้สารเคมีที่ช่วยละลายน้ำมัน หรือการใช้เครื่องมือพิเศษในการเก็บรวบรวมคราบน้ำมันเป็นต้น สามารถช่วยในกระบวนการล้างคราบน้ำมันแปลสภาพและคืนความสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมได้

โดยเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับ การสื่อสาธารณะและสื่อมวลชน หรือ Public and Mass Communication

การสื่อสาธารณะและสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อสาธารณะหมายถึงสื่อที่มุ่งเน้นในการสื่อสารกับสาธารณชนทั้งหมด ส่วนสื่อมวลชนคือสื่อที่เป็นกลางในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารให้กับมวลชนหรือกลุ่มคนจำนวนมากๆ

การสื่อสาธารณะเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม สื่อสาธารณะสามารถรวมถึงสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป้าหมายของการสื่อสาธารณะส่วนใหญ่คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม เพื่อให้ผู้คนสามารถตัดสินใจและมีความเข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

สื่อมวลชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล โดยสื่อมวลชนประกอบด้วยสื่อต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าถึงมากมาย เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ข่าว เครือข่ายสังคม และโพดคาสต์ สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างความตื่นตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการสนทนาในสังคม

การสื่อสาธารณะและการสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างสังคมและการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ และมีบทบาทในการรวบรวมความคิดเห็น สร้างแนวคิด และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและสังคมดังนี้:

การสื่อสารข่าวสาร: สื่อสาธารณะและสื่อมวลชนเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ให้ข่าวสารใหม่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวพิเศษ ข่าวทางการเมือง ข่าวสังคม ข่าวกีฬา และอื่น ๆ

การสร้างความตระหนัก: สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ ปัญหาสังคม และความเรื่องราวที่มีความสำคัญ

การเสนอข้อมูลและความคิด: สื่อมวลชนเป็นช่องทางสำคัญในการเสนอความคิด ทั้งของบุคคลที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และขององค์กรหรือกลุ่มที่ต้องการแสดงความคิดเห็น

การส่งเสริมความบันเทิงและวัฒนธรรม: สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงภาพยนตร์ การรายงานเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ

การเผยแพร่ความรู้และการศึกษา: สื่อมวลชนสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้และการแจกแจงความรู้ให้กับประชาชน เช่น รายการดูหนังสือ เสวนา รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการศึกษา

การส่งเสริมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม: สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

การสื่อสาธารณะและสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและสังคม เนื่องจากมีบทบาทในการแบ่งปันข้อมูล การสร้างความตระหนัก การส่งเสริมการเรียนรู้ และการกระทำทางการเมืองในสังคมต่าง ๆ