MicrosoftTeams-image (357)

องค์กร ซอนต้าสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล เน้นในเรื่องของ ความเท่าเทียมทางเพศ กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ อาชีพและความฉลาดทางเทคโนโลยี องค์กรเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกเรื่องการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กเป็นเวลากว่าศตวรรษ ซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 หรือประเทศไทย

ซอนต้าสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1919 เมืองบัฟฟาโล มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยนายกก่อตั้ง ซอนเชี่ยน แมเรียน เดอ ฟอเรสต์ ละของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 โดยซอนเชี่ยน โดโรธี ทอมม์สัน นายกสโมสรโตรอนโต ประเทศแคนาดา และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นนายกก่อตั้งท่านแรก

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ Digital Intelligence (DQ) >> https://dtech.or.th/dq

ตั้งแต่ในอดีตซอนต้าสากล ได้เข้ามามีบทบาทในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่านแคมเปญช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลมากมาย แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ มุ่งยกระดับสถานภาพของสตรี ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสตรีระดับบริหารในอาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ

ความเท่าเทียมทางเพศ หมายถึงการให้สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่ทุกเพศ โดยไม่คำนึงถึงเพศทางชีวภาพ หรือแยกแยะตามเพศ หรือทำความเห็นแตกต่างกัน เพื่อทำให้มีสิทธิ และ โอกาสที่เท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การทำงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ การเข้าถึงสิทธิการเป็นสมาชิกในองค์กร ซึ่ง ซอนต้าสากลเห็นความสำคัญมาโดยตลอด

เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTECH) ในฐานะสมาคมที่มุ่งหวังการสร้างเครือข่าย ได้มีโอกาสบบรรยาย และ ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เข้าไปทำ Assessment ร่วมกับกับน้องๆ ทีได้ทุนจาก ซอนต้าสากล

โดยสมาชิกที่เข้าร่วมสามารถทำคะแนนได้สูงมากๆ เนื่องจากองค์กรต้องการการสร้างสังคม ที่เสรีภาพและยุติความเห็นแตกต่างที่เกิดจากเพศบนไซเบอร์ ส่งผลให้เห็นถึงความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence) ความสามารถในการจดจำ นำทาง แสดงอารมณ์ภายในดิจิทัล

หลายครั้งที่สตรีหรือเพศทางเลือก บางครั้งด้วยความคึกคะนอง ความมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ จึงอาจแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ยั้งคิด การขาด Digital Empathy หรือ ความเห็นอกเห็นใจทางไซเบอร์ อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น

การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข่าวปลอม (Fake News) เช่น โพสต์ข้อมูลเสียดสีหรือล้อเลียนผู้อื่น สร้างข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดโดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หรือ การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เช่น การใช้คำหยาบคายคุกคาม ข่มขู่ ดูหมิ่นผู้อื่น การกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง

“ข่าวปลอม” หรือ “Fake news” เป็นคำที่ใช้เรียกการขายข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแบบเจาะลึก ซึ่งมักจะกระจายผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ข่าว, โซเชียลมีเดีย, บล็อก, และช่องสื่อต่างๆ

ข้อมูลปลอมนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความสะเพร่าในความเชื่อของคน หรือมุ่งหวังการสร้างความสนใจ หรือกำไรจากการคลิกและแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์นั้นๆ ในบางกรณี

ข่าวปลอมอาจมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง การสร้างความแตกแยกในสังคม หรือการก่อให้เกิดความยากลำบากในการตัดสินใจของคน นอกจากนี้ ข่าวปลอมยังสามารถกระทำความเสียหายให้กับบุคคลหรือองค์กรโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับพวกเขา

ในปัจจุบัน เรื่องของข่าวปลอมกลายเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมข้อมูล การคิดอย่างวิเคราะห์และการตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มาก่อนที่จะเชื่อ และการใช้แหล่งข้อมูล ที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่ผิดๆ หากคุณเคลื่อนที่ในโลกออนไลน์ควรระมัดระวังในการรับข้อมูล ความสามารถในการคิดอย่างวิเคราะห์และการประเมินค่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม

บูลลี่ทางไซเบอร์ (Cyberbullying) คือการใช้เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย แชท อีเมล หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อทำการก่อกวน ล่วงละเมิด หรือทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบายใจ หรือเข้าใจผิดวิธี

ในรูปแบบของการล้อเลียน การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การข่มขู่ หรือการก่อกวนในสื่อออนไลน์ คำพูด รูปภาพ หรือวิดีโอที่ถูกใช้ในบูลลี่ทางไซเบอร์อาจทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์อย่างรุนแรงกับผู้ที่ถูกกล่าวหา

หรือถูกเป้าหมาย หนทางของการบูลลี่ทางไซเบอร์ สามารถแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การเขียนคำบูชา หรือ ล้อเลียนในโพสต์ออนไลน์ การแสดงความเห็นไม่เหมาะสม การแฮ็รสตาก้อน การเขียนความคิดเห็นลบเลือน หรือการข่มขู่ผ่านช่องทางออนไลน์

การบูลลี่ทางไซเบอร์ มีผลกระทบทางทั้งจิตใจและร่างกาย ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในสังคม สถานภาพทางสังคม และการเรียนรู้ของผู้ที่เป็นเหยื่อ การแก้ไขปัญหาบูลลี่ทางไซเบอร์เริ่มที่การรับรู้ถึงปัญหา การแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

และการรายงานเหตุการณ์ถ้ามีสื่อใดๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดบูลลี่ทางไซเบอร์ ในบางกรณี การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้การช่วยเหลือ เช่น ครอบครัว อาจเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ที่ถูกบูลลี่รู้สึกมั่นคงและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

วิธีการแก้ไขคือ โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา นึกไว้เสมอว่าไม่มีใครชอบให้คนอื่นทำไม่ดีกับตนเอง ตระหนักเช่นเดียวกับการการสื่อสารในชีวิตจริง การสื่อสารอย่างมีมารยาทและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยรักษาบรรยากาศที่ดีในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะสตรี ให้เกียรติกันเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ดีไปพร้อมๆกับ สมาคมซอนต้าสากล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *